Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Energia mechaniczna

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia
Energia mechaniczna
Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!