Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Ocean Indyjski

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia
Ocean Indyjski
Ocean Indyjski (Indyk) – trzeci pod względem wielkości zbiornik wodny na świecie, zajmujący około 20% powierzchni Wszechoceanu. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Indyjski.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!