Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Stary Testament

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia
Stary Testament
Stary Testament, Biblia hebrajska – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Babylon Polish-English
Stary Testament
nm. Old Testament

Polish-English 0.10
Stary Testament
Old Testament

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!