Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Computer literacy

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
Computer literacy
Computer literacy is the ability to use computers and related technology efficiently, with a range of skills covering levels from elementary use to programming and advanced problem solving. Computer literacy can also refer to the comfort level someone has with using computer programs and other applications that are associated with computers. Another valuable component is understanding how computers work and operate. Computer literacy may be distinguished from computer programming which is design and coding of computer programs rather than familiarity and skill in their use.

See more at Wikipedia.org...

Wikipédia en français - L'encyclopédie libre
Alphabétisme informatique
L’expression « alphabétisme informatique » désigne la capacité à se servir des ordinateurs et des nouvelles technologies de façon efficace. Cette expression peut aussi désigner en particulier le niveau d’aisance d’une personne face à des programmes informatiques et des techniques qui y sont habituellement associés. La connaissance du fonctionnement des ordinateurs constitue également une autre part importante de l’alphabétisme informatique. Dans les pays développés, les compétences de base en informatique sont un atout important.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie
Pocítacová gramotnost
Pocítacová gramotnost je soubor znalostíschopností a dovedností zamerených na ovládání a využívání pocítace v živote. Pocítacove gramotný clovek umí ovládat osobní pocítac s bežným programovým vybavením vcetne jeho periferií a využívat pocítacové síte (predevším Internet). Presné definování pojmu pocítacová gramotnost napríklad vymezuje strukturovaný sylabus ECDL (European Computer Driving Licence), který je doplnen o mezinárodne uznávanou, nezávislou, objektivní a standardizovanou metodu pro overení pocítacové gramotnosti pomocí praktických testu. Jedná se o mezinárodne úspešný koncept, jehož garanty kvality jsou mezinárodní profesní spolecenství Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti pocítacových ved a nezisková organizace ECDL Foundation (ECDL-F).

Více na Wikipedia.org...

THE Eng-Cro Dictionary
computer literacy
računalna pismenost  

hFarsi - advanced version
computer literacy

دانش کامپيوترها و چگونگى استفاده از انها براى حل مسائل
کامپيوتر : دانش کامپيوتر

 
کلمات مرتبط(2) 

کلمات مرتبط(computer literacy):
بازگشت به واژه computer literacycomputer 
literacy 专业字典
computer literacy
computer logic 计算机逻辑 机七辑

MHM Advanced English > Persian (v. 90)
computer literacy
[.n]: دانش کامپيوترها و چگونگى استفاده از انها براى حل مسائل
{کامپيوتر}: دانش کامپيوتر

Free English-Vietnamese Dictionary
computer literacy
computer literacy
 • (Tech) sự tinh thông về điện toán

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net


  Từ điển Anh - Việt
  computer literacy#

  (Tech)

  ▪ sự tinh thông về điện toán


  An English-Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 14.4
  computer literacy
  (n.) = alfabetización en informática, alfabetismo informático, conocimientos básicos de informática, formación en informática.
  Ex: The rapid rise of computer literacy in the world has led to a demand for the easy availability of many kinds of information.

  English_Spanish by Jaime Aguirre
  computer literacy
  alfabetismo informático, conocimientos básicos de informática

  English 2 Arabic Glossary
  computer literacy

  COMPUTER
  الإلمام بأساسيات الحاسوب ، ومعرفة عامة بالحاسوب - ثقافة الحاسوب

  English-Croatian Dictionary
  computer literacy
  računalna pismenost

  Eci_ThaiDictionary1
  computer literacy
  การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ

  Ivo Korytowski's English-Portuguese Translator's Dictionary version 19/3/13
  computer literacy
  domínio da informática
  Livros de IK

  bilgisayar- elektronik terimleri sozlugu
  computer literacy
  bilgisayar okuryazarligi

  Mehran - All about Computer
  computer literacy
  دانش کامپيوتر

  Computer And IT Dictionary for Persian v4.01
  computer literacy
   

  Glossario di Internet e Informatica
  ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
  Conoscenza dei computer e capacita' di utilizzarli in modo vantaggioso. In contrasto con l'opinione comune non richiede profonde conoscenze ne' di matematica ne' di elettronica. Al livello piu' basso significa saper compiere le piu' elementari operazioni: manipolare correttamente l'hardware, gestire semplici programmi applicativi, salvare e stampare le informazioni. Al livello piu' alto significa saper gestire pacchetti software complessi, manipolare computer di marche diverse, conoscere in modo approfondito i sistemi operativi, essere in grado di trasmettere le proprie conoscenze ed abilita' ad altri.

    
  Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!
  Language Dictionaries
  English Dictionary
  Arabic Dictionary
  Chinese Dictionary
  Dutch Dictionary
  French Dictionary
  German Dictionary
  Greek Dictionary
  Hebrew Dictionary
  Italian Dictionary
  Japanese Dictionary
  Korean Dictionary
  Portuguese Dictionary
  Russian Dictionary
  Spanish Dictionary
  Swedish Dictionary
  Turkish Dictionary
  Featured Translations
  English Translation
  Spanish Translation
  German Translation
  Italian Translation
  French Translation
  Portuguese Translation
  Japanese Translation
  Turkish Translation
  Arabic Translation
  Greek Translation
  Russian Translation
  Hebrew Translation