Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Diachronisch

Deutschsprachige Wikipedia - Die freie Enzyklopädie
Diachronie
Diachronie ( dia „(hin)durch“ und chronos „Zeit“) ist ein Begriff, der von Ferdinand de Saussure geprägt wurde. Es ist das Gegenwort von Synchronie und ist damit ein Grundbegriff der Historischen Linguistik.

Mehr unter Wikipedia.org...

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Synchronisch versus diachronisch
Diachronisch of diachroon komt van de Oud-Griekse woorden dia ("door") en chronos ("tijd"). Het betekent letterlijk 'door de tijd'. Het wordt gebruikt als kwalificatie van een analyse of onderzoek: een diachronische analyse onderzoekt de ontwikkeling van een verschijnsel door de tijd heen, hoe in de loop der tijd veranderingen zijn opgetreden en dergelijke. Bij de studie van (gedrags-)veranderingen, of het effect van therapieën over langere termijn spreekt men ook over longitudinale studies. Het tegengestelde is hier dan een dwarsdoorsnede-studie, ook met een Engels jargon "cross-sectional" onderzoek genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...

Babylon German-English
diachronisch
adj. diachronic, historical; from a historical point of view

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch
diachronisch
diachronisch
(adj)[语] = diachron

© 2007 EIMC International Limited, Co.

Fundset Deutsch2Chinese(S)
diachronisch
adj.历时的。

Babylon Dutch-English
diachronisch
adj. diachronic, of the study of a language as it changes or develops through history

German-Bulgarian
diachronisch
diachron adj Ling диахронен.

Germana-Esperanta Vortaro
diachronisch
diakrona

Woordenboek Dutch - Portugees
diachronisch
1. diacrônico (diakrona)

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!