Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Geometric shape

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
Geometric shape
A geometric shape is the geometric information which remains when locationscaleorientation and reflection are removed from the description of a geometric object. That is, the result of moving a shape around, enlarging it, rotating it, or reflecting it in a mirror is the same shape as the original, and not a distinct shape.

See more at Wikipedia.org...

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia
Figura geometryczna
Figura geometryczna – w geometrii inna nazwa podzbioru danej przestrzeni, zwykle przestrzeni euklidesowejafinicznej lub rzutowej.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Wikipedia ويكيبيديا العربية – الموسوعة المجانية

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Geometrisk figur
Geometriska figurer studeras inom geometri.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie
Geometrický útvar
Geometrický útvar je souhrn geometrických objektu, nejcasteji bodu, prímek ci rovin. Nekdy se geometrický útvar definuje prímo jako množina bodEuklidova prostoru, ackoliv ty samé zdroje uvádejí jako geometrický útvar i samotný bod (tedy prvek). Podle této definice je tedy napríklad ctverec spolecný název pro nekonecne mnoho ruzných geometrických útvaru. Jiné zdroje popisují geometrický útvar jako to, co je charakterizováno tvarem dané množiny, který se nemení u otocení a posunutí. V Ottove slovníku naucném je geometrický útvar popsán jako matematický objekt, který zachycuje tvar, velikost a polohu telesa, nehledíce ale k jeho hmote. Casto se slovní spojení geometrický útvar používá také pro typ geometrického objektu, který je pojmenován (napríklad bod, prímka, prostor, ale také trojúhelník nebo ctverec).

Více na Wikipedia.org...

Русская Википедия - свободная энциклопедия
Фигура (геометрия)
Фигура — термин, формально применимый к произвольному множеству точек; тем не менее обычно фигурой называют множества на плоскости, которые ограничены конечным числом линий. Например: квадраткругугол.

Продолжение на Wikipedia.οrg...

An English-Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 14.4
geometric shape
(n.) = figura geométrica, forma geométrica.
Ex: His writings are filled with references to mysticism relating religious concepts to darkness, geometric shapes, and cruciform imagery.

Technisch E-NL Woordenboek
geometric shape
geometrische vorm

Textile Glossary En 2 Fa
Geometric shape
ساختمان فضايي
  

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!