Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Grundskola

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Grundskola
Grundskola, eller primärskola, är en skolform där elever lär sig elementära kunskaper, som att läsa och skriva, grundläggande matematik, och annat. Skillnaderna mellan världens länder är stor i vad som betraktas som elementära kunskaper och hur länge grundskolan varar. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasium), krävs avslutad grundskola.

Se mer på Wikipedia.οrg…

Stora svensk-interlingua ordboken
grundskola
schola primari/elementari/elemental

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish - Persian (Majid Tafarroji)
grundskola
مدرسه دوره نه ساله( دبستان و سيكل اول دبيرستان)

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon
grundskola
[²gr'un:dsko:la] subst.
educación general básica (EGB)
nioårig obligatorisk skola för barn som är mellan 7 och 16 år gamla
grundskole|barn -et alumno de EGB

Swedish-English Online Dictionary
grundskola
elementary school

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)
grundskola
subst. dibistana bingehî, dibistana destpêkî, xwendegeha bingehî

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!