Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Horoskopi

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Horoskopi
  1. OMDIRIGERING astrologi

Se mer på Wikipedia.οrg…

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë
Horoskopi
Horoskopi është në lloj diagrami i cili e tregon pozitën e yjeve dhe planetëve në momentin e një ngjarjeje p.sh lindjes së një personi në lidhje me një sistem të hartave astrologjike.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...

Albanian - English
horoskopi
m. horoscope

English - Albanian Bujar.S
horoscope
['horëskoup/ 'horëskëup] n. horoskop; cast a horoskop parashikoj të ardhmen.

Horoskopi - Horoscope ['horëskoup]

• AKREP-i - Scorpio ['sko:piou] Scorpion
• BRICJAP-i - Capricorn ['kæpri,ko:n] Goat
• DASH-i - Aries ['eëri:z] Ram
• DEM-i - Taurus ['to:rës] Bull
• BINJAK-ët - Gemini ['xhemi,ni:] Twins
• GAFORRE-ja - Cancer ['kænsë] Crab
• LUAN-i - Leo ['li:ou] Lion
• VIRGJËRESHË-a - Virgo ['vë:gou] Virgin
• PESHORE-ja - Libra ['li:brë] Balance
• SHIGJETAR-i - Sagittarius [,sæxhi'teëriës] Archer
• UJOR-i - Aquarius [e'kweëriës] Water-carrier
• PESHK-qit - Pisces ['paisi:z] Fishes  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!