Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Vedic meter

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
Vedic meter
The verses of the Vedas have a variety of different meters. They are grouped by the number of padas in a verse, and by the number of syllables in a pada. Chandas , the study of Vedic meter, is one of the six Vedanga disciplines, or "organs of the vedas".

See more at Wikipedia.org...

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie
Védská metrika
Védská metrika vychází ve svých principech z metriky indoíránské, která navazuje na spolecné rysy indoevropského jazyka. Základním prvkem védského metra je pocet slabik a základní metrickou jednotkou je stopa (páda), které jsou základem pro vytvorení strofy. Usporádání dalších prvku, predevším kvantita, kadence, césura a védský prízvuk se rídí pomerne složitými pravidly, ale všeobecne se dá ríci, že metrum je rytmické strídání stejného poctu prízvucných a neprízvucných slabik.

Více na Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!