Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Work ethic

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
Work ethic
Work ethic is a value based on hard work and diligence. Capitalists believe in the requirement of hard work and its ability to enhance character. In the context of class conflict, Marxists view the cultural ingrainment of this value as a means to delude the working class into creating more wealth for the upper class. However, in the Soviet Union, work ethic was seen as an ideal to strive for.

See more at Wikipedia.org...

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Arbeidsethos
Arbeidsethos is de vanuit een persoonlijke ethiek voortspruitende wil om te werken. Het geeft aan met hoeveel inzet iemand de taken, waarvoor iemand verantwoordelijk is, uitvoert. Het arbeidsethos kan per mens, per bedrijf en per functie verschillen. Arbeidsethos is niet goed te meten; er bestaat geen eenheid van arbeidsethos. Er zijn wel onderzoeken naar ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit. Bekende factoren die het arbeidsethos beïnvloeden zijn extrensieke factoren als beloning en bestraffing. Andere factoren zijn hoe boeiend het werk zelf is, en tenslotte is van belang in hoeverre men andere prioriteiten in het leven heeft.

Zie meer op Wikipedia.org...

Wikipédia en français - L'encyclopédie libre
Valeur travail (idéologie)
L'expression valeur travail est examinée ici dans son sens moral : la valorisation du travail, pour lui même ou ses vertus. Il ne faut pas entendre ici ce que l'économie politique nomme valeur-travail. (Cf. les articles : valeur travail (économie) ; théorie de la valeur (marxisme)).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Babylon English-Turkish
work ethic
iş etiği, iş ahlakı, çok çalışmanın bir erdem olduğu ve bunun karakter inşa etmeye hizmet edeceği inancı

Babylon English
work ethic
belief that hard work is a virtue and serves to build character

Babylon English-Arabic
work ethic
أخلاقيات العمل

Babylon English-Hebrew
work ethic
מוסריות עבודה, האמונה שהעבודה היא מידה טובה ומשמשת לייצירת האופי

Babylon English-Spanish
work ethic
ética de trabajo, creencia que el trabajo duro es una virtud y sirve para formar el carácter

Babylon English-German
work ethic
Arbeitsethik, Glaube dass harte Arbeit eine Tugend ist und Charakterstärkend ist

An English-Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 14.4
work ethic
(n.) = ética profesional.
Ex: With his interest in the process of making something, the craftsman embodies the traditional work ethic, with his respect for people and his concern for quality and thrift.

Babylon English-Russian
work ethic
рабочая этика

English_Spanish by Jaime Aguirre
work ethic
ética de trabajo

English - Greek Technical Dictionary
work ethic
(Lex*) ηθική εργασίας

EngMac
work ethic
n. econ. професионална етика

ENGLISH IDIOMS 2.EDITION
work ethic
"belief that you must work; that work is good for you" Do you believe that Canadians have a strong work ethic?

English Idioms WM 1.3a
work ethic
belief that you must work; that work is good for you
Do you believe that Canadians have a strong work ethic?

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!