Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Znaki diakrytyczne

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia
Znaki diakrytyczne
Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Babylon Polish-English
znak diakrytyczny
nm. accent, diacritic

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!