Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of %C3%A4%C3%A4kk%C3%B6set

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja
Aakkoset
Aakkoset on tietyn kielen aakkoskirjoitukseen vakiintunut järjestetty kokoelma kirjaimia. Aakkoskirjoituksessa kirjain edustaa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa jotakin vastaavan puhutun kielen äännettä tai äänneryhmää. Aakkoset on kirjaimistoa suppeampi käsite, mutta epätäsmällisessä kielenkäytössä niitä pidetään toisinaan synonyymeina. Kirjaimiston erona on, että siinä ei ole määrätty aakkosjärjestystä eikä sen kirjainvalikoima laajasti käytettyjen kirjaimistojen osalta rajoitu pelkästään yhden kielen tarpeisiin. Monien länsieurooppalaisten kielten aakkoset pohjautuvat latinalaiseen kirjaimistoon, kun taas monien Itä-Euroopan kielten aakkosten perustana on kyrillinen kirjaimistoKreikan kielessä käytetään kreikkalaisia kirjaimia.

Lisätietoja Wikipedia.org...


Ääkköset
Ääkkösillä, joita joskus nimitetään myös skandinaavisiksi kirjaimiksi eli skandeiksi, tarkoitetaan suomalaisissa yhteyksissä kirjaimia ÅÄ ja Ö, joita käytetään muun muassa Suomessa ja Ruotsissa. Muissa Pohjoismaissa käytetään osittain samoja, osittain eri kirjaimia (kuten Æ ja Ø). Ääkkösistä puhutaan lähinnä tietotekniikan käytön ongelmallisuuden takia.

Lisätietoja Wikipedia.org...

Finnish To farsi
aakkoset
  الفبا.
  

MB_Dictionary Finnish_to_Persian
aakkoset
   الفبا.
  

Suomi-Kreikka-sanasto
aakkoset
το αλφάβητο

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!