Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free

Synonym of %D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия
Ирански езици
Иранските езици са индоевропейски езици и принадлежат към индо-иранската езикова група. В нея влизат някои от най-старите писмено засвидетелствани езици от индоевропейски произход. Индоиранските езици са се обособили на територията на днешен Афганистан, а по-късно са се разделили на няколко подгрупи: ирански, индоарийски, дардски и нуристански. Това станало в резултат от разселенията на древното индо-ираноезично население.

 Вижте повече на Wikipedia.οrg… 

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!