Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Satta

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
Satta
Satta may refer to:

See more at Wikipedia.org...


Swiss Air Traffic Control Technical Association
Swiss ATSEP Technical Association (SATTA) is the association of Swiss Air Navigation Service (ANS) technical professionals a and member of IFATSEA (International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations). SATTA represents more than 120 professionals (ATSEP) from different companies spread over Switzerland.

See more at Wikipedia.org...

Deutschsprachige Wikipedia - Die freie Enzyklopädie
Satta
Satta ist der Familienname folgender Personen:
  • Melissa Satta (* 1986), US-amerikanisch-italienisches Model, Showgirl, Moderatorin und Schauspielerin
  • Salvatore Satta (1902–1975), sardischer Jurist und Schriftsteller
  • Sebastiano Satta (1867–1914), sardischer Lyriker

Mehr unter Wikipedia.org...

Wikipedia en español - La enciclopedia libre
Satta
Satta cannibalorum es una especie de araña araneomorfa de la familia Lycosidae. Es el único miembro del género monotípico Satta. Es originaria de Papúa Nueva Guinea.

Ver más en Wikipedia.org...

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Satta
Satta is een geslacht van spinnen uit de familie wolfspinnen (Lycosidae).

Zie meer op Wikipedia.org...

Wikipédia en français - L'encyclopédie libre
Satta
Satta est un barde du sikhisme. Il a composé avec Bhai Balwand une série de huit hymnes qui se retrouvent dans le livre saint des sikhs, le Guru Granth Sahib. Satta a vécu au temps de Guru Arjan (1563-1606), et était compté parmi ses suivants. Il était un joueur de rebec. Ses œuvres sont collectées entre les pages 966 et 968 du Guru Granth Sahib et regroupées sous le titres de Ramkali ki Var.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

Wikipedia in italiano - l'enciclopedia libera

Wikipedia tiếng Việt – Bách khoa toàn thư miễn phí
Satta
Satta là một chi nhện trong họ Lycosidae.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...

Universal Word: Hindi Essential
सत्ता
[ sattā || satta ]
(N,NOTCH,FEMALE,INANI,NA)
power
(icl>power)
[ sattā || satta ]
(N,NOTCH,FEMALE,INANI,NAA)
existence
(equ>being)

Stora svensk-interlingua ordboken
sätta
mitter, poner, placiar, collocar; (plantera) plantar; (satsa) jocar, sponder; (riskera) aventurar, riscar; typ componer; ~ av (lägga undan) reservar; (låta stiga av) facer descender; (ge sig iväg) discampar; ~ dit (fästa) (af)fixar, (af)figer, attachar [-sh-]; (med spik) clavar; (ange) delatar, denunciar; ~ efter persequer; ~ en deg kul mitter/poner un pasta (a levar se); ~ fast (fästa) (af)fixar, (af)figer, attachar; (med spik) clavar; (ange) delatar, denunciar; ~ fram preparar, disponer, mitter al disposition; (servera) servir; ~ någon högre än en annan preferer un persona a un altere; ~ högt (värdesätta) appreciar; ~ igång (börja) comenciar; (med kraft) mitter se/poner se a; (få att starta) mitter/poner in marcha [-sh-]; (initiera) initiar; ~ i halsen suffocar; ~ ihop (utarbeta) rediger, establir, scriber, formular, facer; (sammanställa) compilar; tekn montar; ~ i lära placiar in apprentissage [-ad3e]; ~ in (börja) lancear, comenciar, initiar; (anbringa) mitter/poner in, montar, includer, introducer, inserer, insertar; ekon (placera mot ränta) deponer; ~ in i initiar, orientar, familiarisar, poner/mitter al currente; ~ i omlopp emitter; ~ i sig devorar, inglutir; ~ i skola placiar in schola; ~ i stånd restituer, reinstallar, restaurar; ~ i verket realisar, exequer, initiar, effectuar, instituer, poner in obra; ~ ner (placera) mitter, (de)poner, placiar, (col)locar; (minska) reducer, (a)bassar, diminuer; (förringa) minuspreciar, depreciar, dispreciar, despicer, denigrar, detraher; ~ p för (omintetgöra) frustrar, transversar; ~ på plats (tillrättavisa) reprobar, reprimendar; ~ potatis plantar patatas; ~ på (få att fungera) facer functionar, connecter, aperir, actionar; fig futuer; (anbringa) applicar, mitter, (ap)poner, installar, collocar, placiar; ~ på potatisen facer cocer le patatas; ~ på prov poner a proba, probar, tentar; ~ på radion/teven connecter/aperir le radio/le television; ~ på sig vestir se (de); ~ på tevatten facer calefacer aqua pro le the; ~ på tronen inthronar; ~ segel sjö poner al/prender vela; ~ sig seder se; (sjunka ihop) collaber; ~ sig emot opponer se a; ~ sig fast attachar; ~ sig före proponer se; ~ sig i förbindelse med mitter se/poner se in contacto/in communication con, contactar, communicar con; ~ sig i respekt imponer/infunder respecto; ~ sig i säkerhet ~ mitter se/poner se in securitate; ~ sig in i familiarisar se con, versar se in, studiar; ~ sig till bords seder se a tabula; ~ sig upp eriger se; ~ sig upp mot insurger se/rebellar se/revoltar se/sublevar se contra; ~ sig över facer abstraction de, negliger; ~ smak på condimentar; ~ till adder, (ad)junger, subjunger, apponer, apprender, annecter, annexar, complementar, incorporar; ~ till alla klutar fig facer un grande effortio, effortiar se multo; ~ till livet perder le vita; ~ till världen facer nascer; ~ tillbaka remitter; ~ upp (på t ex agenda) prorogar; ~ ut (placera) placiar, disponer; (förpassa utomhus) mitter/poner foras; ~ ut komma virgular; ~ över (hoppa över) saltar super; (med t ex färja) facer transversar/passar

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish - Persian (Majid Tafarroji)
Det kan du sätta dig på
يقين داشته باش

Var ska vi sätta honom
کجا بايد او را جايگزين کنيم؟

sätta 100 kronor på en häst
روي اسبي 100 کرون شرط بندي کردن

sätta av
1. پائين گذاشتن
2. کنار گذاشتن، ذخيره کردن


sätta bocken till trädgårdsmästare
گوشت را بدست گربه سپردن

sätta bort
1. کنار گذاشتن
2. در جائي فراموش نشدني گذاشتن


sätta dit
1. گير انداختن
2. کار گذاشتن


sätta efter
به تعقيب کسي پرداختن

sätta en fälla
دامي نهادن

sätta fart på
بکار واداشتن، شتاب کردن، بحرکت در آوردن، زنده کردن

sätta fast
1. چسباندن، نگهداشتن
2. گير کردن


sätta friheten högt
براي آزادي ارزش زيادي قائل شدن

sätta för
جلو را گرفتن

sätta i brand
به آتش کشيدن

sätta i förvar
زنداني کردن، بازداشت کردن

sätta i halsen
در گلو گير کردن

sätta igång
بکار انداختن، راه انداختن، شروع کردن

sätta mod i ngn
کسي را تشويق (دلگرم) کردن

sätta märke för
علامتگذاري کردن روي

sätta potatis
سيب زميني کاشتن

sätta sig emot
مخالفت کردن، ضديت کردن

sätta sig i fara
خود را بخطر انداختن

sätta sig vid ratten
پشت فرمان نشستن

sätta sätter satte satt
1. چسباندن، نصب كردن
2. قرار دادن، نهادن، گذاردن، گذاشتن
3. چيدن، ترتيب دادن
4. ‌نشاندن، كاشتن
5. استوار و ثابت كردن
6. شرط بندي کردن
7. جايگزين ساختن، نشاندن
8. جائي براي خود گرفتن
9. نشستن
10. آهنگ ساختن
11. حروف چيني كردن
12. گير كردن
13. نشست كردن، فرو نشستن
14. خود را به خطر انداختن


sätta ur funktion
از کار انداختن، خراب کردن

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon
satt
[sat:] adj.
bajo y corpulento
kraftig och kort


sätter
[s'et:er] verb
componer
förbereda text till tryckning
sättmaskin máquina componedora

[s'et:er] verb
plantar
plantera
sätta lökar plantar bulbos

[s'et:er] verb
poner
placera
hon satte blomkrukan i fönstret Puso la maceta en la ventana.


sätter i sig
[set:er'i:sej] verb
zampar
äta (glupskt)


sätter igång
[set:erig'ång:] verb
poner en marcha
starta


sätter in
[set:er'in:] verb
depositar
placera (pengar i bank); deponera


sätter på
[set:erp'å:] verb
encender
starta (särskilt om elektrisk apparat o dyl)


sätter sig
[s'et:er_sej] verb
sentarse; asentarse
sitta ner (bildligt om byggnader "sjunka ner i marken")
han satte sig i soffan Se sentó en el sofá.
huset sätter sig La casa se está hundiendo.


sätter sig in
[set:er_sej'in:] verb
ponerse al corriente (o al tanto) de
anstränga sig för att förstå grundligt


sätter sig över
[set:er_sej'ö:ver] verb
no hacer caso de
inte bry sig om


sätter upp
[set:er'up:] verb
montar
arrangera (en teaterpjäs)
uppsättning -en montaje; escenificación


sätter ut
[set:er'u:t] verb
indicar
ange skriftligt
namnet är inte utsatt (Su) nombre no está indicado (en la lista, etc.).

World Cup 2002 and Soccer Players Glossary
Marcello Satta
team: Ospitaletto
birth Nation: Italy
role: full back
Read more at SoccerAge.com...

Swedish-English Online Dictionary
sätta
place, set, put

sv-en mining-geology
sätta
set

fästa
attach, fasten, set, tie, tighten

inställa
align, focus, set, suspend

Swedish - Finnish Dictionary
sätta
panna, huone, paikka, panna, asettaa, koje, joukko

Rakefet
Satta
Satta (Sanskrit) [from the verbal root as to be, exist] Being, existence; a name of Brahman as implying essential being.

Swedish - Albanian
sätta
vë; ulem

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!