Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Cultuur

De Nederlandstalige Wikipedia - De vrije encyclopedie
Cultuur
Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat door de mens verworven is, tegenover de "natuur", dat wat aangeboren is, gesteld. Er bestaan uiteenlopende definities van "cultuur", die duiden op verschillende theoretische benaderingen voor de beeldvorming of evaluatie van de menselijke activiteit en haar producten.

Zie meer op Wikipedia.org...

Babylon Dutch-English
cultuur (de)
n. culture, cultivation; civilization

Dutch_English 22000
cultuur
culture

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi
cultuur
budaya, budidaya, kultur

Nederlands-Indonesia
cultuur
budaya, budidaya, kultur

Flemish - French Glossary
cultuur
culture

Dutch-English Online Dictionay
cultuur
culture

Woordenboek Dutch - Portugees
cultuur
1. cultura (kulturo)

Néerlandais-Français
cultuur
culture

Nederlands - Kroatisch woordenboek
cultuur
kultura

Dutch - Papiamento
cultuur
kultura

Flemish - Greek
cultuur
πoλιτισμός o


beschaving
πoλιτισμός o

Nederlands - Surinaams Trafasi
cultuur
kulturu

EU Dutch Glossary
Cultuur
Hoewel het verlangen naar een Europees optreden op cultureel gebied zich al in de jaren zeventig manifesteerde, is pas in 1991, met artikel 151 van het Verdrag van Maastricht, officieel een plaats toegekend aan de cultuur in de Europese eenwording. In dit verband moet de Europese Unie bijdragen tot "de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed".

Om een echte Europese culturele ruimte tot stand te brengen, moet de Unie de culturele samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden aanvullen:

•verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren;
•instandhouding van het cultureel erfgoed van Europees belang;
•culturele uitwisseling op niet-commerciële basis;
•scheppend werk op artistiek en literair gebied, alsmede in de audiovisuele sector;
•samenwerking met derde landen en met de inzake cultuur bevoegde internationale organisaties.

Tien jaar lang heeft de Commissie de culturele samenwerking ondersteund via drie sectorale programma's met een experimenteel karakter op het gebied van uitvoerende, beeldende en visuele kunsten, het erfgoed en het boek (namelijk Caleidoscoop, Ariane en Raphaël). Daarnaast heeft de Europese Gemeenschap haar medewerking verleend aan het initiatief van de lidstaten die sinds 1985 elk jaar een "culturele hoofdstad van Europa" aanwijzen.
In 2000 heeft de Commissie met het kaderprogramma "Cultuur 2000" voor een nieuwe benadering van haar optreden op cultureel gebied gekozen. Deze is erop gericht een gemeenschappelijke culturele ruimte tot stand te brengen door de culturele dialoog, scheppend werk, de verbreiding van de cultuur en de mobiliteit van kunstenaars en hun werken, het Europees cultureel erfgoed, nieuwe culturele uitdrukkingsvormen en de sociaal-economische rol van de cultuur te bevorderen.
Behalve via het programma "Cultuur 2000" wordt de culturele samenwerking in Europa gestimuleerd door middel van specifieke acties die uit andere Europese programma's worden gefinancierd. Het gaat hierbij onder meer om acties in het kader van het economisch beleid en het beleid inzake onderzoek, onderwijs en opleiding, en steun voor regionale ontwikkeling die ook de culturele samenwerking stimuleren. Deze samenwerking moet in de ruimste zin worden opgevat aangezien de meeste programma's openstaan voor de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten, alsook voor derde landen en internationale organisaties.

Zie:

Audiovisueel beleid
Onderwijs, beroepsopleiding en jeugdbeleid
Subsidiariteit

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!