Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Ideal firm size

English Wikipedia - The Free Encyclopedia
Socially optimal firm size
The socially optimal firm size is the size for a company in a given industry at a given time which results in the lowest production costs per unit of output.

See more at Wikipedia.org...

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja
Yrityksen optimikoko
Yrityksen optimikoko on taloustieteellinen käsite, jolla kuvastetaan tehokkainta kokoa, jolla yritys tuottaa eniten voittoa. Toisaalta yritykset eivät voi kasvaa loputtomiin, sillä byrokratia kasvaa liian suureksi eikä yritysjohto enää kykene hallitsemaan liian laajamittaista tuotantoa. Toisaalta transaktiokustannukset kasvavat liiaksi, jotta markkinataloudessa yritykset katoaisivat kokonaan ja ihmiset ostaisivat vain toisiltaan tuotteita, yksittäisten henkilöiden koordinoidessa tuotantoa ja ostaessa palveluita ja sopiessa toisiltaan.

Lisätietoja Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!