Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Perzijski jezik

Hrvatska Wikipedia – Slobodna enciklopedija
Perzijski jezik
Perzijski (farsi/parsi; ISO 639-3: fas] makrojezik kojem pripada istocni iz Afganistana (danas se bilježi kao parsijski ili afganski perzijski) i zapadni farsi iz Irana, službeni jezik Irana. Pripada porodici indo-europskih jezika, i to u satem-jezike.

Za više informacija, pogledajte Wikipedia.org ...

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija
Perzijski jezik
Perzijski jezik ili farsi ( farsi) je indo-evropski jezik, kojim se govori u IranuTadzikistanuUzbekistanuAfganistanu, te u nekim drugim dijelovima Kavkaza i Srednje Azije. Pripada porodici indoevropskih jezika, koja se dijeli na ukupno dvanaest grupa: indijska (arijska), armenska, grcka, albanska, italska, keltska, germanska, slovenska, balticka, tokarska, hetitska i iranska. Historija grupe iranskih jezika zapocinje jos u sedmom vijeku prije nove ere. Perzijski je najznacajniji u grupi iranskih jezika i jedini za koga je, na osnovu pismenih spomenika, dokazano da je postojao kao stari, jezik srednjeg doba i savremeni jezik. Kao indo-evropski jezik, perzijski ima odredenih slicnosti sa ostalim jezicima iz indo-evropske porodice, a narocito sa engleskim i francuskim. Sa francuskim ga vezuje nacin naglasavanja, posebno kod posljednjeg sloga, a sa engleskim nejasno izgovaranje samoglasnika, kao i odredeni drugi elementi.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!